Thursday, June 10, 2010

Ja!

That does it - I'm moving to Sweden:
In this land of Viking lore, men are at the heart of the gender-equality debate. The ponytailed center-right finance minister calls himself a feminist, ads for cleaning products rarely feature women as homemakers, and preschools vet books for gender stereotypes in animal characters. For nearly four decades, governments of all political hues have legislated to give women equal rights at work — and men equal rights at home.
more at the NYTimes


I better learn the national anthem:

Du gamla, du fria, du fjällhöga Nord,
du tysta, du glädjerika sköna!
Jag hälsar dig, vänaste land uppå jord,
din sol, din himmel, dina ängder gröna,
din sol, din himmel, dina ängder gröna.

Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat ditt namn flög över jorden.
Jag vet, att du är och du blir vad du var.
Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden!
Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden!